Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH

Numer ogłoszenia: 234105 – 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy