HARMONOGRAMY WYWOZOWE:

UWAGA !!!
Przypominamy, iż w celu prawidłowej weryfikacji wykonywania obowiązku selektywnej zbiórki
odpadów, na worki z odpadami selektywnie zebranymi należy naklejać kody kreskowe. Kody i
worki do segregacji odpadów dostępne są w firmie „Hadlux” sp. z o.o., z siedzibą w Sobótce przy
ul. Warszawskiej 4, tel. 71 316 23 35, wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych.
Wykonawca udostępnia na nieruchomości jedynie 5 worków na odpady biodegradowalne
(brązowe), każdy właściciel posesji, w przypadku większej ilości tych odpadów, zobowiązany jest
do zaopatrzenia się w worki koloru brązowego z napisem BIO we własnym zakresie, poprzez ich
zakup lub pobranie w siedzibie wykonawcy. Worki te nie powinny mieć większej pojemności niż
80l.
Ponadto informujemy, że:
– każdy osoba, która złożyła deklarację posiada indywidualny numer rachunku bankowego, na
który powinna dokonywać wpłat w wyznaczonych terminach,
– wpłaty za odpady komunalne wnoszone są kwartalnie w terminie do: 15.02.2018r.,
15.05.2018r., 15.08.2018r. oraz 15.11.2018r.
– podczas dokonywania wpłat w tytule wpłaty należy wskazać termin, którego wpłata dotyczy lub
nie wskazywać konkretnej daty, wówczas wpłata zostanie zaksięgowana na najstarsze zaległości.
– w przypadku pytań dotyczących płatności, rozliczeń oraz deklaracji informację można uzyskać
pod numerem telefonu 71/335-12-59