Zakład Usług Komunalnych HADLUX Sp. z o.o. w Sobótce

55-050 Sobótka
ul. Warszawska 4,
tel. (0-71) 31-62-335; 39-03-760; 
fax. (0-71) 39-03-093,
E-mail: hadlux@data.pl
www.hadlux.pl
NIP 896-00-07-465 
REGON 930242631 
KRS: 0000085788
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 925 500 zł.

Konto: BS w Kątach Wrocławskich O/Sobótka Nr 40957410152003020003760001 

Formularz kontaktowy:

    Dojazd: