Pracownicy administracyjni:

  • Pan mgr Eugeniusz Leśniak – prezes Zarządu Spółki
  • Pani mgr Monika Jackowicz – główny Księgowy z uprawn. Prokurenta
  • Pani Wioletta Mleczko – specjalista do spraw księgowości
  • Pan  inż. Jacek Zasępa – p.o. kierownika działu transportu i eksploatacji
  • Pan mgr Wojciech Mleczko – specjalista d/s transportu i eksploatacji
  • Pani Dorota Soboń – specjalista d/s eksploatacji i transportu
  • Pani mgr Izabela Kubasik-Górecka – Samodzielne stanowisko ds księgowych i kadrowych, administracji
  • Pani mgr Urszula Zadora – samodzielny stanowisko ds księgowych, kadrowych, administracji