Pracownicy administracyjni:

  • Pan mgr Eugeniusz Leśniak – prezes Zarządu Spółki
  • Pani mgr Monika Jackowicz – główny Księgowy z uprawn. Prokurenta
  • Pani Wioleta Mleczko – specjalista do spraw księgowości
  • Pan Jacek Zasępa – p.o. kierownika działu transportu i eksploatacji
  • Pan Piotr Mastyk – specjalista d/s transportu i eksploatacji
  • Pani Dorota Soboń – specjalista d/s eksploatacji i transportu
  • Pani mgr Izabela Kubasik-Górecka – księgowa, specjalista d/s kadrowych