A A A

pracownicy

Pracownicy administracyjni:

 

Pan mgr Eugeniusz Leśniak
Prezes Zarządu Spółki
  Pani mgr Monika Jackowicz
Główny Księgowy z uprawn. Prokurenta
Pani Wioleta Mleczko
Specjalista do spraw księgowości
 

Pan Jacek Zasępa
p.o. Kierownik działu transportu i eksploatacji

Pan Jan Miętki
Specjalista d/s eksploatacji i transportu

 

Pan Łukasz Walczak

Specjalista d/s transportu