A A A

Przetargi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH

Numer ogłoszenia: 234105 - 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy