PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W CHWILI OBECNEJ:

1. Prowadzenie Selektywnego Zbierania i Odbierania Odpadów Komunalnych, Odpadów Wielkogabarytowych, Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (RTV, AGD) z Gospodarstw Domowych i od Podmiotów Prowadzących Działalność Gospodarczą na terenach:

 • Miasta i Gminy Sobótka,
 • Gminy Kobierzyce,
 • Gminy Jordanów Śląski,
 • Gminy Żórawina,
 • Gminy Łagiewniki.


2.
Prowadzenie Składowiska Komunalnego dla Miasta i Gminy Sobótka – obecnie:

 • Stacja Przeładunkowa Zmiesznych Niesegregowanych Odpadów Komunalnych,
 • Zaplecze do Selektywnej Zbiórki Odpadów,
 • Dobrowolny Punkt Gromadzenia Odpadów,

3. Całoroczne Letnie i Zimowe Oczyszczanie Ulic, Placów i Chodników, 

4. Prowadzenie Akcji Zimowej,

5. Utrzymanie i Pielęgnacja Terenów Zieleni Miejskiej, 


6.
Utrzymanie Cmentarza Komunalnego przy ul.Słonecznej w Sobótce,

7. Usługi Transportowe i Sprzętowe:

8. Inne Usługi jak : 

 • Oznakowanie Pionowe i Poziome na Drogach Miejskich i Gminnych(posiadamy malowarkę),
 • Drobne Remonty i Naprawy Niespecjalistyczne Dróg i ich Nawierzchni,
 • Drobne Remonty i Naprawy Urządzeń Małej Architektury,
 • Wycinka, Przycinka Drzew z Podnośnika z Uprawnioną Ekipą,
 • Sprzedaż Pojemników na Nieczystości Stałe,
 • Selektywna Zbiórka Odpadów (do worków oraz kontenerów).