Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO DO PRAC KOMUNALNYCH Numer ogłoszenia: 234105 – 2010; data zamieszczenia: 30.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy   234105-2010 Ogloszenie Zamowienia Publicznego.pdf, Zamieszczenie Ogłoszenia Publicznego SIWZ z Zalacznikami CIAGNIK 2010.pdf, SIWZ z załącznikami Odpowiedz na Pytania ZP 234105-2010.pdf, Odpowiedź na pytania do SIWZ WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA.pdf, OGOSZENIE O UDZIELENIU…

Czytaj więcej